Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


How to views

1. จานดาวเทียม
จานดาวเทียม C-Band , Fre 3505 MHz, Sys 30000, Fec 5/6 , V ในกรณีรับชมจากจานดาวเทียมยี่ห้อ PSI ที่ใช้กล่องรับสัญญาณรุ่นโอทู (O2)

 1.1  ช่อง Good Living รับชมได้ที่ช่อง 132

 1.2  ช่อง AAA รับชมได้ที่ช่อง 133

 1.3  ช่อง JJ Channel รับชมได้ที่ช่อง 134

 1.4  ช่อง Thai Visions Channel รับชมได้ที่ช่อง 135

 

การปรับจานหาสัญญาณดาวเทียม Thaicom 5, ระบบซีแบนด์ สามารถทำได้ ดังนี้

  • มุมกวาดใช้ตำแหน่งค้างฟ้าของดาวเทียมเป็นหลัก โดยอยู่ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก
  • มุมเงยอ้างอิงตามตำแหน่งหน้าจานโดยให้ตั้งฉากกับพื้นโลก เท่ากับ 0 องศาของมุมเงย จากนั้นทำการยกหน้าจานให้หงายขึ้นโดยตำแหน่งมุมเงยของดาวเทียม Thaicom 5 จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 องศา ขึ้นอยู่กับรุ่นของจานรับสัญญาณ
  • ทำการปรับแต่งอุปกรณ์รับ LNB ให้ตั้งรับในตำแหน่งระดับทางราบ Horizontal
  • จากนั้นให้ทำการตั้งค่าความถี่ที่เครื่องรับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

2. เคเบิ้ลท้องถิ่นทั่วประเทศ
สามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการเคเบิ้ลในท้องถิ่นนั้นๆ ว่าทั้ง 7 ช่อง หรือมีช่องใดให้บริการ

3. เว็บไซด์
รับชมได้ที่ http://www.abtv.co.th

ประเทศที่สามารถดู Platform ของ ABtv มีทั้งหมด 22 ประเทศ

1. ไทย 2. ลาว
3. กัมพูชา 4. พม่า
5. เวียดนาม 6. มาเลเซีย
7. อินโดนีเซีย 8. ฟิลิปปินส์
9. สิงคโปร์ 10. บรูไน
11. จีน 12. ฮ่องกง
13. อิรัก 14. อิหร่าน
15. ปากีสถาน 16. ศรลังกา
17. เนปาล 18. ภูฏาน
19. คาซัคสถาน 20. อินเดีย
21. อัฟกานิสถาน 22. ไคจีสถาน